VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

II. Informace o službách a cenách

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

IV. Zákaznický účet

V. Platební podmínky a dodání zboží

VI. Odstoupení od smlouvy

VII. Ochrana osobních údajů

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2019.

Provozovatel MgA. Kateřina Šplíchalová, Ph.D., Pranala yoga studio, Hrabačovská 226, Praha 9, 190 12, IČO 68886632.